NEWS

اخبار اتومبیلEADO XT در دور اول مسابقه اتومبیل رانی بین المللی پرو را برد

اتومبیلEADO XT در دور اول مسابقه اتومبیل رانی بین المللی پرو را برد

2016 ژوئن 16

در یازدهم ژوئن، ماشینEADOشرکت چانگ¬اَن به نتایج برجسته-ای در مسابقه اتومبیل رانی بین‌المللی پرو دست پیدا کرد. با تکیه بر عملکرد برجسته EADO XTو همچنین توانایی‌های راننده رالی ویا مسابقه اتومبیل رانی- ماریو هارت،-EADO XTاز چانگ¬ان با ثبت بهترین زمان یک ساعت و 19 دقیقه، برنده رقابت شد و در جایگاه اول قرار گرفت.

این رقابت‌ها در پایتخت کشور پرو شهر لیما کانته و در مسافتی به طول 143.5 کیلومتر برگزار شد. از سال¬ گذشته، ماشین EADO XTاز چانگ‌اَن با رانندگی ماریو هارت پیروزی‌های زیادی را کسب کرده بود. با توانایی تسخیر خویش در جاده‌های سنگی، گلی و شنی و سایر شرایط جاده‌ای، EADO XT هیچ نگرانی در مقابله با رقبا نداشت.