8-سرویس‌های دوره‌ای خودروها چه زمانی باید انجام شود؟

۱۳ فوریه ۲۰۱۹

اولین دوره سرویس بعد از ۵ هزار کیلومتر است. پس از آن، بعد از هر ۱۰ هزار کیلومتر باید سرویس‌های دوره‌ای انجام شود. همچنین شرایط خاص استفاده از خودرو می‌تواند روی طول دوره سرویس‌ها تاثیر بگذارد. پیشنهاد می‌شود با مراکز خدمات پس از فروش سایپا در مورد شرایط خاص مشورت کنید.