6-خدمات پس از فروش چانگان شامل چه مواردی می‌شود و مدت زمان آن چه‌قدر است؟

۱۳ فوریه ۲۰۱۹

مشتریان می‌توانند در مراکز خدمات سایپا، از خدمات پس از فروش چانگان استفاده کنند. طول دوره خدمات بستگی به نوع خاص سرویس دارد. چانگان و سایپا همواره بیشترین تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان می‌کنند.