5-با توجه به وضعیت تحریم‌ها، آیا حضور چانگان و خدمات پس از فروش خودروها ادامه خواهد داشت؟

۱۳ فوریه ۲۰۱۹

بله. در دوران تحریم‌ها عرضه خودروی چانگان در نمایندگی‌های سایپا ادامه خواهد یافت. در همین راستا، وب‌سایت رسمی و صفحه اینستاگرام چانگان نیز کماکان به‌روز رسانی خواهند شد.