Eado Plus موفق به دریافت گواهینامه Low Drag Coefficient از CATARC شد

۱۷ اکتبر ۲۰۲۰

Eado Plus

آیا می دانید رازهای طراحی اتومبیل با Drag Coefficient (یک کمیت بدون بعد است که در علم دینامیک سیالات و برای محاسبه نیروی پسار وارد بر یک جسم در حال حرکت در یک سیال مورد استفاده قرار می گیرد) پایین چیست؟

طراحی زیبای جذاب

شاهکاری نفیس

عملکرد دینامیک قدرتمند

فراتر از شکوه

انسجام نامرئی کیفیت،قدرت و نبوغ حاصل می شود

Eado PLUS موفق به کسب گواهینامه Drag Coefficient کم، صادر شده توسط CATARC (مرکز تحقیقات و فناوری خودرو چین) شد.

باد را تسخیر کنید

فقط برای تجربه شما