۸

۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

در سال ۲۰۱۲، شاسی بلند CS۳۵ به بازار عرضه شد. این خودرو اولین سواری شاسی بلند چانگان است. پس از آن نیز خودروی CS۷۵ که بزرگ‌تر است به بازار عرضه شد. این خودروها چانگان را به مرکز بازار در حال رشد شاسی بلند چینی برد. از زمان عرضه سری CS، این شاسی بلندهای شیک، به ستاره بازار شاسی بلند چین تبدیل شده‌اند.