۵

۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

در سال ۱۹۸۴، شرکت چانگان نخستین خودروی مینی چین را به نام ستاره تولید کرد. موفقیت خودروی ستاره در یک مجموعه از آزمایش‌های ایمنی تصادف از سوی دولت در سال ۱۹۹۹، باعث شد دولت چین در مورد حمایت از توسعه صنایع خودروی داخلی قانع شود.