۳

۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

تاریخ گروه چانگان به جنبش غربی‌سازی در اواخر سلسله چینگ (۱۹۱۲-۱۶۳۶) باز می‌گردد. در نوامبر ۱۸۶۲، لی هونگجانگ (۱۹۰۱-۱۸۲۳) سیاستمدار، فرمانده و دیپلمات چینی، اولین شرکت مهندسی به سبک غربی و اولین شرکت دولتی چین را تاسیس کرد. این شرکت آغاز آنچه بود که بعدها تبدیل به گروه خودروسازی چانگان شد.